Micael Bindefelds Stiftelse till minne av Förintelsen

Micael Bindefelds Stiftelse till minne av Förintelsen delar varje år ut ett stipendium i syfte att stödja dem som har en vilja att kommunicera, informera, bildsätta eller på annat sätt förmedla kunskap om Förintelsen till en bred svensk publik. BKO arbetar årligen med stiftelsen i syfte att sprida kunskap om och uppmärksamma årets stipendiat. BKO arrangerar även stipendieutdelningen i närvaro av Förintelsens överlevare, kungligheter, ministrar, skådespelare, artister och många andra.