Länge leve Bonusfamiljen

Den hyllade tv-serien Bonusfamiljen, skapad av Clara, Felix och Moa Herngren, blev under 2022 till långfilm. Vi ansvarade för all PR under hela filmprocessen, från inspelningsplats till premiär. Under arbetes gång har tv, radio, podcast, tidningar och magasin flertalet gånger berättat om filmen. Som grädde på moset arrangerade vi och SF Studios premiären på biograf Rigoletto i Stockholm med en extravagant efterfest på fantastiska L’Avventura.